Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση έργου συντήρησης Καθολικού Ασφαλτοτάπητα

Υπογράφηκε την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 η σύμβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την ανάδοχο εταιρεία, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021».

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται.

Εκσκαφή-Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.

Ο προϋπολογισμός  του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021» ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ.   

Νεότερη Παλαιότερη