Συνεδριάζει την Τετάρτη 15/03 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής


Τακτική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) με τα παρακάτω θέματα:

1. Μερική Τροποποίηση της 5/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσίων του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

2. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).

3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).

5. Έγκριση ή μη της χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης στη ΔΕΗ Α.Ε. για εγκατάσταση δικτύου Οπτικών Ινών  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

Νεότερη Παλαιότερη