Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 07/03


Πολλά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στην Τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.30.

Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου», για το οικονομικό έτος 2023, μετά την υπ΄ αριθ. 166/09-02-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Ι. Δερματάς).

2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ν. Παναγόπουλος).

3. Έγκριση της απόφασης 7/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ, Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ν. Παναγόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη θέσπισης του νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).

5. Λήψη απόφασης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημαρχείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος Γ. Λαζουράς).

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2018» (Α.Μ. 49/2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα έτους 2018» (Α.Μ. 25/2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους (Α.Μ. 98/2017)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

9. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).


10. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

11. Καθορισμός ειδικοτήτων των τεσσάρων (4) ατόμων, τον οποίων εγκρίθηκε η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για το έτος 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

12. Λήψη απόφασης περί έγκριση ή μη του Σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Τακτικού Προσωπικού 2024-2027 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

13. Λήψη απόφασης για αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

14. Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο φύλλο» με μετάβαση αντιπροσωπίας στην Κύπρο αποτελούμενη από μαθητές, εκπαιδευτικούς και αιρετούς του Δήμου, από 16/3-19/3 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

15. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4071/2012» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).

16. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Πολιτιστικής  Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4071/2012» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).

17. Επικύρωση της  έγκρισης  Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου  Αγ. Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

18. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 323/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΣΒΩ6Υ-Ο9Ν) για απαλλαγή των δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Χαμόγελο του Παιδιού» για το ακίνητο επί της οδού Γαρυττού 80 - οικοδομικό τετράγωνο 147- στη θέση Κοντόπευκο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ν. Kωβαίος-Ντούσκος).

19. Έγκριση του από 03-03-2023 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση των συμβάσεων που αφορούν την «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Μαγειρείο και τις υπηρεσίες του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΣΔΑΠ, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΑΠ και τα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για τα έτη 2020-21» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).


Νεότερη Παλαιότερη