Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 1 Μαρτίου


Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου», για το οικονομικό έτος 2023, μετά την υπ΄ αριθ. 166/09-02-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»(εισήγηση: Πρόεδρος κ. Ι. Δερματάς).

2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ν. Παναγόπουλος).

3. Έγκριση της απόφασης 7/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ, Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ν. Παναγόπουλος).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη θέσπισης του νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).

5. Λήψη απόφασης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημαρχείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος Γ. Λαζουράς).

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2018» (Α.Μ. 49/2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα έτους 2018» (Α.Μ. 25/2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους (Α.Μ. 98/2017)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

9. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

10. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

11. Καθορισμός ειδικοτήτων των τεσσάρων (4) ατόμων, τον οποίων εγκρίθηκε η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για το έτος 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

12. Λήψη απόφασης περί έγκριση ή μη του Σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Τακτικού Προσωπικού 2024-2025 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

13. Λήψη απόφασης για αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

14. Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο φύλλο” με μετάβαση αντιπροσωπίας στην Κύπρο αποτελούμενη από μαθητές, εκπαιδευτικούς και αιρετούς του Δήμου, από 16/3-19/3. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

15. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4071/2012». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).

16. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Πολιτιστικής  Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4071/2012». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).Νεότερη Παλαιότερη