Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 17/02 στις 20.00


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 17.02.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με θέματα:

1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

2. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

3. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

Νεότερη Παλαιότερη