Υπογράφηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση του κολυμβητηρίου!

Υπογράφηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση του κολυμβητηρίου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς.

Ο Δήμαρχος σημειώνει πως οι όροι της διακήρυξης αναρτήθηκαν σήμερα στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) έως στις 20/01/2023, όπου οι ενδιαφερόμενες εργολαβικές εταιρείες θα καταθέσουν τις προσφορές τους.

Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοίξουν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 23 Ιανουαρίου 2023.
Νεότερη Παλαιότερη