Συνεδριάζει την Τετάρτη 07/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής


Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου θα προσέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

2. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος - κ. Δ. Λέκκας).

3. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος - κ. Δ. Λέκκας).

4. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

5. Λήψη απόφασης για ανάληψη υποχρέωσης ανεξόφλητων φορολογικών και δικαστικών υποχρεώσεων της εκκαθαρισθείσας πρώην Κοινωφελούς Πολιτιστικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙΠΕΔΑΠ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος - κ. Τ. Κωστόπουλος).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής της Επιτροπής καταστροφής υλικών (οχήματα – μηχανήματα – δίκυκλα) (εισήγηση: Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).


Νεότερη Παλαιότερη