Δύο Ειδικές & μία Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 28/12 του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ειδική Συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18.30 με τα θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2023 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2023 εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Μία ακόμη Ειδική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 19.30 με θέμα:

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2023 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Τέλος, σε συνέχεια των προηγούμενων συνεδριάσεων, θα ακολουθήσει και,

Τακτική Συνεδρίαση, στις 20.00  με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022» (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

2.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων καθώς και την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Θ…… 4, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

4. Λήψη απόφασης για την μεταφορά τέρματος της λεωφορειακής γραμμής 421 (εισήγηση: Πρόεδρος ΕΠ.Ζ. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

5. Λήψη απόφασης για την ρύθμιση της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

6. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για τη σύσταση δικαιώματος επιφάνειας σε ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή του «Τσακού» του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την εγκατάσταση και λειτουργία σε αυτό απόλυτα αναγκαίων κοινωφελών χρήσεων για τους κατοίκους της περιοχής. (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζουράς).

7. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά από το Δήμο μας του τμήματος του ακινήτου που ρυμοτομείται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για τη διαπλάτυνση της οδού Καραϊσκάκη, στο Ο.Τ. 103 στην περιοχή Τσακός Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού για το οποίο προορίζεται (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

8. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ή μη μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη