«Νίκη των πολιτών»: Ελλείψεις νομιμότητας στη δημοπράτηση ανάπλασης της πλατείας Αγ. Ιωάννη

Πρόσφατα, ψηφίσθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Παρασκευής η δημοπράτηση έργου ανάπλασης της Πλατείας Αγ. Ιωάννη με χρήματα του Δήμου.

Με ανακοίνωση του, ο πρ. Αντιδήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Όραμα για την Αγ. Παρασκευή» Κώστας Τσιαμπάς, θέτει καίριο ερώτημα πως μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός χωρίς έγκριση της μελέτης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Συμπληρωματικά θέτουμε, από την πλευρά μας, επιπλέον ερώτηση για ποιο λόγο δεν έχει ληφθεί απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για εξαίρεση της μελέτης από Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Αυτό ακριβώς είχαμε κάνει, επί των ημερών μας, με την μελέτη ανάπλασης της Πλατείας που δημοπρατήσαμε και, ως γνωστόν, ακύρωσε ο κ. Ζορμπάς.

Οι δυο προαναφερθείσες παράμετροι (για τις οποίες δεν έγινε καμία ενημέρωση στην συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής) αποτελούν προϋποθέσεις νομιμότητας της μελέτης και η απουσία τους θα αφήσει «στον αέρα» την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Τέλος, θεωρούμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειας για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού, άσχετα με την διαφωνία μας επί της ουσίας του έργου, που είναι ένα έργο «φτηνού» εξωραϊσμού - συντήρησης της Πλατείας Αγ. Ιωάννη.

Νεότερη Παλαιότερη