Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μαθαίνοντας το Διαβήτη" στο Κέντρο Γυναίκας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας  Διαβήτη  “14 Νοεμβρίου” θα πραγματοποιήσει συνεδρίες εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό εργαλείο  “Χάρτες Συζήτησης” - Μαθαίνοντας το Διαβήτη, μέσω ομάδων συζήτησης.

Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό και εκπαιδευτικό τρόπο, όπου τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν ενεργά με την χρήση εικόνων, ερωτήσεων, δεδομένων και πληροφοριών,  προκειμένου  να κατανοήσουν σε βάθος τις πληροφορίες που τους αφορούν, συμβάλλοντας στην διαδικασία εκμάθησης στα θέματα του διαβήτη και όχι μόνο. Θα δημιουργηθούν ομάδες 5-8 ατόμων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν  εκπαιδευτικές ενότητες  όπως: η ζωή με τον διαβήτη, πώς δρα ο διαβήτης, υγιεινή διατροφή και άσκηση. 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Κέντρο Γυναίκας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και  απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες μέλη του Κέντρο Γυναίκας ανεξαρτήτως εάν πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ή άλλα χρόνια νοσήματα καθώς οι πληροφορίες που λάβουν δεν στοχεύουν μόνο στον έλεγχο του  ΣΔ αλλά σε έναν γενικότερο υγιεινό τρόπο ζωής

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Γυναίκας για την δήλωση συμμετοχής, καθώς οι ομάδες θα ξεκινήσουν τέλη Νοεμβρίου 2022.Νεότερη Παλαιότερη