Πότε γίνεται ο διαγωνισμός για την πλατεία Αγίου Ιωάννου - Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες και πόσο θα διαρκέσουν

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής οι όροι διακήρυξης για το έργο της ανάπλασης Πλατείας Αγίου Ιωάννου και ο ορισμός της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 956.927,05 ευρώ (με το ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση των δομικών στοιχείων της πλατείας Αγίου Ιωάννου των όμορων πεζοδρομίων αυτής και του χαρακτηρισμένου δρόμου παραπλεύρως αυτής. 

Ο βασικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της πλατείας θα διατηρηθεί στη μορφή που ήδη έχει ενώ θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου με απώτερο σκοπό να γίνει φιλικός και λειτουργικός προς τους χρήστες, να εξυπηρετεί την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, και να επέλθει μία περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής μέσω της τοποθέτησης νέων φωτιστικών. 

Επίσης θα δημιουργηθεί δεύτερη παιδική χαρά ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σε προσφορών είναι το πρωί της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου του 2022 ενώ αυτές θα αποσφραγιστούν τρεις μέρες αργότερα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Νεότερη Παλαιότερη