Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16/11

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος - κ. Β. Ζορμπάς).

4. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

5. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» (πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος - κ. Ε. Δάβαρη).

6. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ «5001556», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος - κ. Ν. Κωβαίος).

7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος - κ. Δ. Λέκκας).

8. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 43 του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την προσαρμογή της ρυμοτομικής γραμμής στην συμβολή των οδών Λεωνίδου, Ευεργέτου Γιαβάση και Ειρήνης στην υφιστάμενη κατάσταση, με κατάργηση του τμήματος Τ9Ν, Τ8, Τ9, Τ10, Τ10Ν και δημιουργία καμπύλης γραμμής - τόξο Τ9Ν, Τ10Ν με ακτίνα 8.00 μέτρα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος - κ. Β. Σάρκουλας).

Νεότερη Παλαιότερη