Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Γ. Οικονόμου για το θέμα των κλαδιών λόγω της περσινής χιονόπτωσης

Χθες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξή μας, Γιώργος Οικονόμου,  Ειδική Διοικητική Προσφυγή για την ακύρωση της 269/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την οποία διορθώθηκε!!! (σε βάρος του Δήμου και υπέρ του αναδόχου) το Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών, για την υπηρεσία (με απευθείας ανάθεση) με τίτλο "Μίσθωση μηχανημάτων έργου, φορτηγών και εργατών για εργασίες αποκομιδής κλαδιών, που προέκυψαν λόγω χιονόπτωσης".

Μία απόφαση που καταψήφισε συνολικά και αιτιολογημένα η αντιπολίτευση. (Πλήρης η αιτιολόγηση από την δική μας παράταξη όπως καταγράφεται στα Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και στο σώμα της Προσφυγής)

Οχτώ μήνες μετά, η δημοτική αρχή προσπαθεί να διορθώσει τα αδιόρθωτα, με την λογική της "τακτοποίησης εκ των υστέρων". Μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών όμως που δεν υπάρχει, που απουσιάζουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και η ανάληψη υποχρέωσης!!!

Είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή την σωρεία των λαθών και της κατά την γνώμη μας παραβίασης της νομιμότητας που οδήγησαν σε ένα αδιέξοδο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Αυτή την φορά απαιτείται επιτακτικά η προσφυγή να κριθεί και να εξεταστεί επί της ουσίας. Θα το φθάσουμε μέχρι τέλους γιατί το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό.

Η παράταξή μας κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση, κάνει προτάσεις και ανταποκρίνεται δυναμικά και ενεργά στον θεσμικό της ρόλο να ελέγχει την διοίκηση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι χωρίς πολιτικές ή άλλες εξαρτήσεις, χωρίς συμψηφισμούς με αμαρτίες του παρελθόντος, με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών κάνουμε αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μας και οι δεσμεύσεις μας στους δημότες.

Και έτσι θα συνεχίσουμε.

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νεότερη Παλαιότερη