Μία Ειδική και μία Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 14/09 για το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής

φωτο: pixabay

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Αγίας Παρασκευής θα προσέλθουν σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18.00  με θέμα:
 

  • Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 2022 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).


Επίσης, σε συνέχεια της προηγούμενης. την ίδια ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 θα διεξαχθεί Τακτική Συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ύψους εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» έτους 2022» (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond 4.0 που θα πραγματοποιηθούν στις 29 -01/10/2022» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

4. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου" (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

5. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

6. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη