«Νίκη»: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν είναι στην λίστα των 136 Δήμων που εντάχθηκαν στο gov.gr

Οι πολίτες 136 Δήμων έχουν πλέον την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 11 πιστοποιητικά - βεβαιώσεις δημοτολογίου και ληξιαρχείου απευθείας στους Δήμους τους, πέραν των ΚΕΠ, μέσω του gov.gr. Με αυτή την νέα διαδικασία o χρόνος απάντησης μειώνεται σημαντικά αφού η αίτηση φτάνει απευθείας στον τελικό αποδέκτη.

Επιπρόσθετα, με τον τρόπο αυτό, μπορεί ο Δημότης να λάβει πλήρεις ληξιαρχικές πράξεις.


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στην λίστα.

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αργήσει πολύ.

Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής»

Νεότερη Παλαιότερη