Σπ. Παπασπύρος: Η αλήθεια για την έφεση και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων στον ΠΑΟΔΑΠ

Μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στις 6/7/2022, για το θέμα δικαστικής αποφάσεως κατά της οποίας άσκησε έφεση το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ  τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου και η παράταξη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ενημερώνω τους δημότες με τα πραγματικά περιστατικά του θέματος, τα οποία ανέλυσα στο Δημοτικό Συμβούλιο:

-Δέκα εργαζόμενες στον  Οργανισμό (Γενικών Καθηκόντων και Εργάτριες Καθαριότητος), με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, από το 2014, απολύθηκαν με απόφαση της τότε διοικήσεως του ΠΑΟΔΑΠ, στις 10 Ιουλίου 2017, κατόπιν νομοθετικής παρεμβάσεως της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

-Στις 25 Ιουλίου 2017, παρά τις αντιρρήσεις της Υπηρεσιακών παραγόντων, με νέα απόφασή της, η τότε διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ επαναπροσέλαβε τις οκτώ από αυτές, με διαδικασία μη σύννομη, εν γνώσει της ότι η ενέργεια αυτή δεν ήταν νόμιμη.

-Ο Ελεγκτής Νομιμότητος (Αποκεντρωμένη Διοίκηση),  έκρινε ότι η επαναπρόσληψη ήταν παράνομη και ακύρωσε την πρόσληψή τους, οπότε η τότε διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ τις απέλυσε στις 7/11/2017. Εν συνεχεία όμως, με ασφαλιστικά μέτρα, οι εργαζόμενες παρέμειναν στον Οργανισμό.

-Οι οκτώ εργαζόμενες προσέφυγαν με αγωγή ζητώντας δεδουλευμένους μισθούς για το χρονικό διάστημα  από 25/7 έως 7/11/2017, αφού, λόγω του παράνομου τρόπου προσλήψεως, δεν τους είχαν καταβληθεί. Επιπλέον ζητούσαν σε χρήμα, το αντίστοιχο ποσόν του γάλακτος και των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), που δεν τους είχαν χορηγηθεί από 1/7/2017 έως 31/12/2018. Το Δικαστήριο τους επεδίκασε τα ποσά που ζητούσαν, πλην των ΜΑΠ.

-Όταν η απόφαση επεδόθη στον Οργανισμό, ζητήθηκε νομική γνωμοδότηση. Σύμφωνα με αυτήν, μέρος της αξιώσεως για την καταβολή σε χρήμα του γάλακτος είχε παραγραφεί (1/1-7/5/2017). Πέραν αυτού, από τον έλεγχο των εγγράφων υπηρεσιακών στοιχείων που έχουν την υπογραφή του τότε Προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ κ. Σωτήρη Παπαμιχαήλ, προέκυψαν  επιπλέον τα εξής:

α. Για ένα χρονικό διάστημα 1/1-15/7/2017), ένα μέρος των εναγουσών δεν εδικαιούτο την παροχή σε γάλα, λόγω ειδικότητος (Γενικών Καθηκόντων και όχι Εργάτριες Καθαριότητος).

β. Για ένα χρονικό διάστημα (10/7-24/7/2017), όλες οι  ενάγουσες δεν εδικαιούντο την παροχή του γάλακτος, αφού δεν εργάζονταν  στον Οργανισμό.

-Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, κατόπιν εισηγήσεώς μου που κοινοποιήθηκε  και σε ΟΛΟΥΣ τους επικεφαλής των παρατάξεων, απεφάσισε την άσκηση εφέσεως ΜΟΝΟΝ για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και το ποσόν που αντιστοιχεί σ΄αυτά και όχι για το σύνολο του ποσού. Για το υπόλοιπο ποσόν (δεδουλευμένοι μισθοί και παροχή σε γάλα) , το οποίο δικαιούνται, αφού έστω και παρανόμως εργάζονταν, ο ΠΑΟΔΑΠ δεν αντιδικεί.

-Σε αντίθετη περίπτωση (μη άσκηση εφέσεως) το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ θα ήταν υπόλογο οικονομικά και ποινικά  έναντι του Δημοσίου για χρήματα που θα κατέβαλε αχρεωστήτως και ηθικά έναντι των δημοτών. Η εισήγησή μου έγινε με γνώμονα ότι δεν διανοούμαι να θέσω σε πιθανό κίνδυνο την προσωπική περιουσία ή την ηθική υπόσταση των μελών του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ και υπερψηφίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη της συμπολιτεύσεως και  μελών τριών παρατάξεων της αντιπολιτεύσεως (του κ. Γιάννη Σταθόπουλου, του κ. Γιώργου Οικονόμου και του κ. Αλέξανδρου Μουστόγιαννη ενώ απουσίαζαν οι άλλες δυο). Κανείς δε από τους επικεφαλής των παρατάξεων, που γνώριζαν όπως προείπα, δεν είχε προβάλει κάποια αντίρρηση.

-Να σημειωθεί ότι, παρά την άσκηση της εφέσεως, οι ενάγουσες σύντομα θα λάβουν ολόκληρο το ποσόν που επιδικάσθηκε πρωτοδίκως. Όταν και αν η έφεση γίνει δεκτή, θα επιστρέψουν το ποσόν που αντιστοιχεί σε κάθε μια εξ αυτών, για το χρονικό διάστημα που εφεσιβάλλεται (περίπου 200 ευρώ σε σύνολο περίπου 3.500 ευρώ, για κάθε μια). Σε αντίθετη περίπτωση, ήδη θα τους έχουν καταβληθεί κεφάλαιο και τόκοι, τα δε δικαστικά έξοδα θα βαρύνουν τον ΠΑΟΔΑΠ.


-Το γεγονός ότι κάποιοι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων (οι κύριοι Γιάννης Σταθόπουλος και Γιώργος Οικονόμου καθώς  ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ), κατά την διάρκεια της συζητήσεως είπαν όσα είπαν, για να «χαϊδέψουν τα αυτιά» των παρόντων εργαζομένων, χωρίς να υπολογίζουν ότι θα εμπλέξουν τα ίδια τα στελέχη τους σε δικαστικές περιπέτειες, είναι εσωτερικό τους πρόβλημα και ας το λύσουν με τα στελέχη τους. Η δική μου ηθική και νομική υποχρέωση, είναι να  προφυλάξω τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ είτε ανήκουν στην συμπολίτευση είτε ανήκουν στην αντιπολίτευση.

-Τέλος, τονίζω και σημειώνω ότι, η όλη ταλαιπωρία (εργαζομένων και ΠΑΟΔΑΠ) οφείλεται στις επιπόλαιες και εν γνώσει του μη σύννομες ενέργειες, του τότε Προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ κ. Σωτήρη Παπαμιχαήλ. Λόγω των ενεργειών του αυτών, οι δημότες (μέσω του ΠΑΟΔΑΠ) θα κληθούν να πληρώσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν, για τόκους του κεφαλαίου που θα καταβληθεί στις δικαιούμενες εργαζόμενες.

Σπύρος Παπασπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ


Νεότερη Παλαιότερη