Ψηφιακό πορτοφόλι: Τι αλλάζει από την Τετάρτη για ταυτότητα και δίπλωμα


Από τις 27 Ιουλίου όλοι οι πολίτες που διαθέτουν smart phones θα έχουν την δυνατότητα, μέσω εφαρμογής να αποθηκεύουν τα απαραίτητα έγγραφά τους, διευκολύνοντας την καθημερινότητα τους. 

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει την Τετάρτη την εφαρμογή για τα νέα ψηφιακά αντίγραφα του Δελτίου Ταυτότητας και του Διπλώματος Οδήγησης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τροπολογία τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στην εν λόγω εφαρμογή θα μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου «να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά έννοια περ. α’ παρ. του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας ταυτοποίηση, στο πλαίσιο άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους».


Στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή

Ταυτότητα

 • Ο αριθμός ταυτότητας,
• Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
• Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
• Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες
• Η ημερομηνία γέννησης
• Ο τόπος γέννησης
• Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας
• Η φωτογραφία του κατόχου


Δίπλωμα οδήγησης

 • Ο αριθμός άδειας οδήγησης
• Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
• Η ημερομηνία γέννησης
• Ο τόπος γέννησης
• Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης
• Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης
• Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος
• Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος
• Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος
• Η φωτογραφία του κατόχου.

Νεότερη Παλαιότερη