Το 3ο Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής ξεχωρίζει στην Ανακύκλωση

Διακρίθηκε ανάμεσα στα 300 Προσκοπικά Συστήματα της Ελλάδας με την 14η θέση στην ανακύκλωση υλικών για μπλε κάδους με 2.480 λίτρα και με την 15 η θέση στην ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ με 163 τεμάχια.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) με στόχο την υλοποίηση μιας σειράς από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό και ως πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα προαγωγής της ανακύκλωσης σε Προσκοπικά Συστήματα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Το 3ο Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής έκανε την ανακύκλωση καθημερινότητα! Τα ανήλικα μέλη του, ηλικίας από 7 έως 17 ετών, καθώς και τα ενήλικα στελέχη του συγκέντρωναν καθημερινά υλικά προς ανακύκλωση και έτσι κατάφεραν να συλλέξουν 2.480 λίτρα!

Επίσης, συμμετείχαν ενεργά στο βραβευμένο πρόγραμμα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για την Ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ, όπου κατακτήσανε την 15η θέση συλλέγοντας 163 τεμάχια.

Το σημαντικότερο είναι ότι όλα τα μέλη τους υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν την ανακύκλωση καθημερινά και θα συμβάλουν με τον τρόπο τους για έναν καλύτερο πλανήτη.

Νεότερη Παλαιότερη