Προσλήψεις 3 ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής


Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ως εξής:

- Ενας (1) Δενδροκηπουρός (ΔΕ)

- Δύο (2) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)

Νεότερη Παλαιότερη