Νέα Αρχή: Ευκαιρία το φθηνό ρεύμα μέσω Α.Π.Ε. για τις ανάγκες του Δήμου & των ευάλωτων νοικοκυριών

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Μη χάσουμε την ευκαιρία για φθηνό ρεύμα προς τα ευάλωτα νοικοκυριά και την ενεργειακή επάρκεια του Δήμου

Βασική προτεραιότητα, σ' αυτή την δύσκολη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, είναι να στηρίξουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις.

Ο Δήμος μας δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία που δίνει το νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με κίνητρα για παροχή φθηνού ρεύματος από ΑΠΕ σε ευάλωτα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα με το άρθρο 100 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: «…οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού θα μπορούν να εγκαθιστούν μονάδες ΑΠΕ για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας… Στο εξής θα επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών όχι μόνο κοινωφελών επιχειρήσεων, παιδικών, σταθμών, σχολείων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων (που ήδη προβλέπονταν) αλλά και: δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α.».

Στόχος είναι να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενεργειακές ανάγκες των υποδομών τους με πράσινη ενέργεια, μέσω της εγκατάστασης σταθμού Α.Π.Ε. και να στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Καλούμε την δημοτική αρχή να συγκροτήσει άμεσα διαπαραταξιακή επιτροπή για την προετοιμασία του θέματος και την υποβοήθηση της σύνταξης σχετικών και στοχευμένων προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή θέτει στην διάθεση του Δήμου όλο το τεχνικό και εξειδικευμένο δυναμικό της.

Είναι μία ευκαιρία και μία πρόκληση για όλους μας να επανασχεδιάσουμε με το βλέμμα στο μέλλον, να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια και να υποστηρίξουμε τις πραγματικές ανάγκες της πόλης μας και των δημοτών μας.

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


 

Νεότερη Παλαιότερη