Χάσατε το δίπλωμα οδήγησης; Δείτε τι πρέπει να κάνετε


Με την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η έκδοση άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ. Δείτε παρακάτω τι πρέπει να κάνετε.

Ως οδηγοί πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας το δίπλωμα οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν απώλεια του επειδή το χάσαμε ή μας το έκλεψαν, μπορεί να μας δημιουργήσει, εκτός από το λογικό άγχος και τον εκνευρισμό, και προβλήματα με τον νόμο. Το τελευταίο ισχύει και αν το δίπλωμα έχει αλλοιωθεί στο πέρασμα του χρόνου.

Παλιότερα η διαδικασία επανέκδοσης άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ήταν μια αρκετά πιο «επίπονη» διαδικασία που απαιτούσε μεταξύ άλλων και τη φυσικά μας παρουσία σε ΚΕΠ. Τον τελευταίο καιρό ωστόσο έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί σε σημαντικό βαθμό χάρη στην ψηφιοποίηση της αίτησης χορήγησης νέου αντίγραφου, η οποία μπορεί να γίνει πλέον και ηλεκτρονικά.

 Τι κάνω σε περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης

Αν χάσατε το δίπλωμα σας ή σας το έκλεψαν, τότε αρχικά πρέπει να επισκεφτείτε ένα αστυνομικό τμήμα για να το δηλώσετε, μια πράξη που δεν απαιτεί πολύ από το χρόνο σας. Μετά από αυτό θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία επανέκδοσης του.

Χορήγηση νέας άδειας οδήγησης

Για να λάβετε το νέο αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης θα χρειαστεί να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα gov.gr σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.

Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, να επισυνάψετε φωτογραφία σας και δείγμα της υπογραφής σας, να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο, και να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και το τηλέφωνό σας.

Αφότου ολοκληρώσετε τη διαδικασία θα λάβετε και το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Η παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει από την Περιφέρεια, είτε από εσάς τους ίδιους, είτε από εκπρόσωπό σας που φέρει ωστόσο και τη σχετική εξουσιοδότηση.

Να σημειωθεί ότι αίτηση για άδεια οδήγησης μπορείτε να καταθέσετε και με τον «παραδοσιακό» τρόπο, με την επίσκεψη σας σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, έχοντας συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα. Ειδικότερα θα πρέπει να προσκομίσετε έχουν ως εξής:

1. Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής που έχει εκδώσει το Αστυνομικό Τμήμα που κάνατε την δήλωση.

2. Μία έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.

3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Ιθαγενείς άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον πέρα του διαβατηρίου και την άδεια παραμονής στη χώρα.

4. Αίτηση υπεύθυνης δήλωσης ΜΤΑ014 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου θα πρέπει να αναφέρετε:

Πως διαμένετε στην Ελλάδα. Βεβαίωση ότι δεν κατέχετε άλλη ελληνική άδεια οδήγησης ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν και ότι η άδεια οδήγησης σας δεν έχει αφαιρεθεί από καμία άλλη αρχή. Να βεβαιώσετε ότι δεν κατέχετε άδεια οδήγησης τρίτης χώρας εκτός της Ε.Ε.Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτόσημου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 ευρώ που εκδίδεται από την υπηρεσία e-παράβολο (κωδικός 66).

5. Παράβολο επίσης από την υπηρεσία e-παράβολο (κωδικός 28), αξίας 30 ευρώ εάν είναι η πρώτη φορά επανέκδοσης. Αν είναι η δεύτερη φορά η τιμή του παράβολου διπλασιάζεται.

6. Δεύτερο παράβολο αξίας 30 ευρώ πάλι από την υπηρεσία των e-παράβολο (κωδικός 29). Για την έκδοση των παραβόλων θα πρέπει να επισκεφτείτε το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, e-παράβολο. Η πληρωμή γίνεται στα ΕΛΤΑ ή τραπεζικά, μέσω e-baking. 

7. Χάρτινο φάκελο με λάστιχα για την αποθήκευση και αρχειοθέτηση των εγγράφων που παραδίδεις.

8. Αίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης (διπλώματος οδήγησης)

carandmotor.gr 

 

 

Νεότερη Παλαιότερη