Προκήρυξη θέσεως ιεροψάλτου από τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού, Δήμου Αγίας Παρασκευής, προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη Ιεροψάλτου για την πλήρωση του Αναλογίου. 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του υπ’αριθ. 176/2006 «Κανονισμού περί των Ιεροψαλτών και της καταστάσεως αυτών», όποιος επιθυμεί να δηλώσει ενδιαφέρον για την ως άνω θέση και διαθέτει τα προς το σκοπό αυτό απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλει, κατά το διάστημα από 25 Μαίου – 15 Ιουνίου 2022, σχετικό βιογραφικό, συνοδευόμενη από τους σχετικούς τίτλους σπουδών καθώς και συστατική επιστολή πνευματικού Πατρός. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τα καθήκοντα και τις λατρευτικές υποχρεώσεις του Ιεροψάλτου μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: info@profitisilias.gr

Εκ του Ιερού Ναού

Νεότερη Παλαιότερη