Νέα Αρχή: Η πικρή αλήθεια για το ακίνητο Μακρή και το δάνειο

 
Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ...


Η δημοτική αρχή μετά από δυόμιση σχεδόν χρόνια απίστευτης κωλυσιεργίας και αδράνειας, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να χάσει το ακίνητο του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) .

Και το θέμα της απαλλοτρίωσης καθυστερεί αδικαιολόγητα και η απαιτούμενη δανειακή σύμβαση που απορρίφθηκε με την 281/2021 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ακόμη σε πλήρη στασιμότητα.

Είχα διατυπώσει ισχυρές επιφυλάξεις τόσο για τους καταχρηστικούς όρους του δανείου, όσο και για την εξοργιστική αδιαφορία και κωλυσιεργία στις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης. Πρωτοστατήσαμε μάλιστα πέρυσι να ψηφιστεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου σχετική δαπάνη για σύμβουλο, τόσο για τον φάκελο του Ο.Τ. 119 όσο και του Ο.Τ. 118, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Η παρέμβαση του Συλλόγου Τσακού και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ήταν καθοριστική. Η δημοτική αρχή πιεζόμενη, αναγκάσθηκε μεν με μεγάλη καθυστέρηση να ενεργήσει, με έναν τρόπο όμως που δημιουργεί αμφιβολίες και πολλά ερωτηματικά. Έκλεισαν τ’ αυτιά τους και όταν τους μιλήσαμε για τους καταχρηστικούς όρους του δανείου και για τους κινδύνους της καθυστέρησης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, όπου υπήρχε πλήρης απραξία. Θέματα που προσφέρουν σοβαρά επιχειρήματα και όπλα στην πλευρά της ιδιοκτησίας η οποία μάλιστα έχει προσφύγει σε ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Τις επιπτώσεις αυτής της ολιγωρίας και ανεπάρκειάς τους ( για να μην σκεφτώ κάτι άλλο...) κινδυνεύουν να τις πληρώσουν οι δημότες και η σχολική στέγη.

Καλούμε την δημοτική αρχή:

α. Να εξασφαλίσει άμεσα εναλλακτική δανειακή σύμβαση με άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

β. Να φέρει το θέμα προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε πως αντιμετώπισε το θέμα ο Δήμος Γαλατσίου.

Για άλλη μία φορά συγχαίρω δημόσια τον δήμαρχο Γαλατσίου, Πρόεδρο της ΠΕΔΑ και καλό φίλο Γιώργο Μαρκόπουλο, ο οποίος πραγματικά φροντίζει για το καλό της πόλης του.

Απόσπασμα από Palmos news

" Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου η λήψη δανείου ύψους 4.250.000, ευρώ από την Optima Bank για την απευθείας αγορά δύο ακινήτων στο οικοδομικό τετράγωνο του Παλαιού Τέρματος με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου – κεντρικής πλατείας στο σημείο. Ο λόγος που η σύναψη δανείου από πλευράς Δήμου Γαλατσίου με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για το θέμα της κεντρικής πλατείας επανήλθε για συζήτηση στο Σώμα ήταν γιατί η προηγούμενη σύμβαση που είχε ψηφιστεί με τη Eurobank, τον Ιούνιο του 2020, απερρίφθη από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς περιείχε όρους καταχρηστικούς για τα συμφέροντα του Δήμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβολίου, κατά την εξέταση της παραπάνω απόφασης του Σώματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, .... απερρίφθησαν οι όροι της σύναψης δανείου με τη Eurobank καθώς κάποιους από αυτούς το Συνέδριο τους έκρινε ως καταχρηστικούς. «... Θα μπορούσαμε να το πάμε σε β’ βαθμό αλλά θεωρήσαμε ότι το να ξαναστείλουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες θα ήταν ο πιο σύντομος δρόμος. Έτσι και κάναμε. Στείλαμε στις υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός από τη Eurobank φυσικά, ενώ η Optima Bank φαίνεται ότι ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον από την σχετική πρόσκληση που δημοσιεύσαμε στον Τύπο. Κι έτσι βρισκόμαστε πάλι σήμερα εδώ για να εγκρίνουμε την τράπεζα με την οποία θα συνάψουμε το δάνειο που χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε το όνειρο όλων των Γαλατσιωτών, αυτό της κεντρικής πλατείας στο Παλαιό Τέρμα» εξήγησε ο Γιώργος Μαρκόπουλος.

Σύμφωνα με το εισηγητικό, λοιπόν, της Οικονομικής Επιτροπής, με την 320/20-12-2021 απόφασή της η Επιτροπή αποφάσισε την αλλαγή στην επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την λήψη δανείου ύψους 4.250.000,00 για την απευθείας αγορά (2) ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας. Αφού ακολουθήθηκε η παραπάνω νόμιμη διαδικασία με τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η Οικονομική Επιτροπής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

Τη σύναψη δανείου, συνολικού ποσού 4.250.000 ευρώ με την Τράπεζα Optima, με σκοπό την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ.19/τ97 με την αγορά δύο (2) ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας,

Προτείνει τους όρους του δανείου ως κάτωθι:

1. Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε 2,9 %.

2. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται σε 15 έτη.

3. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται με καταβολή τριμηνιαίων χρεωλυτικών δόσεων.

4. Οι λοιποί όροι του δανείου είναι οι εξής: α) Νόμιμη εκχώρηση των εσόδων που προέρχονται από την είπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Γαλατσίου και β) Νόμιμη εκχώρηση του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Τα έσοδα αυτά θα κατατίθενται σε ενεχυριασμένο λογαριασμό που θα τηρείται επ’ ονόματι του Δήμου Γαλατσίου στην Τράπεζα Optima....".


                                                            

Νεότερη Παλαιότερη