Δίπλα στους εργαζόμενους καθαριότητας ο Σύλλογος Κατοίκων Τσακού για καλύτερες συνθήκες εργασίας


Την Τετάρτη,16 Φεβρουαρίου 2022, επισκεφθήκαμε τον  χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου, μετά από πρόσκληση του Προεδρείου του συλλόγου εργαζομένων στην καθαριότητα.

Η συζήτηση που κάναμε ήταν πολύ διευκρινιστική για τις συνθήκες που διαχρονικά βιώνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας.
 
Μας ενημέρωσαν, για την έλλειψη των ατομικών ειδών προστασίας τους που είναι απαραίτητα για την δουλειά τους και για τον γερασμένο στόλο των απορριμματοφόρων και των μηχανημάτων της καθαριότητας.

Μας ενημέρωσαν επίσης, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην  καθημερινή τους εργασία, με απορρίμματα έξω από τους κάδους, με αντικείμενα και κλαδιά που πετάγονται δίχως να έχουν ενημερώσει πιο μπροστά αυτοί που τα βγάζουν στα πεζοδρόμια.

Τέλος, μας ενημέρωσαν ΑΛΛΑ και διαπιστώσαμε, τις κακές συνθήκες εργασίας, τις κακές εγκαταστάσεις κάτω από τις οποίες καθημερινά ζουν, δίχως κατάλληλους χώρους υγιεινής, χώρους στέγασης κατά την αλλαγή της βάρδιας τους σε μια κατάσταση που δεν συμβαδίζει με την σημερινή εποχή.

Υποστηρίζουμε το αίτημα τους, για την μετεγκατάσταση του προσωπικού καθαριότητας, σε άλλο χώρο, που έχει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, όπως περιγράφει η νομοθεσία και συμβαδίζει με τις σημερινές συνθήκες σε ένα εργασιακό χώρο τόσο ευαίσθητο και σημαντικό για όλους εμάς τους πολίτες. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

           
Ο  Πρόεδρος                                             Η   Γραμματέας

Π.Πανουτσακόπουλος                                      Ιωάννα   Κουτσουρά Νεότερη Παλαιότερη