Ξεκινά το πρόγραμμα περισυλλογής & διαχείρισης νεκρών ζώων στην Περιφέρεια Αττικής

φωτο: petguide.com


Σε 24ωρη βάση η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 210-8960100

Ξεκινά αύριο Δευτέρα 21/2 και με τριετή διάρκεια, πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων που ανευρίσκονται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον η διαχείρισή τους δεν καλύπτεται από άλλα προγράμματα που εφαρμόζουν διάφοροι φορείς παραγωγικοί ή μη, όπως π.χ. Εθνικών Οδών, Αττικής Οδού και οι Δήμοι. Περιλαμβάνει επιπλέον, διενέργεια δειγματοληψιών για τον έγκαιρο εντοπισμό νόσων όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια. Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 900.000 ευρώ με πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του Τμήματος Υγείας Ζώων της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ΔΑΟΚ της Περιφέρειας.

Από αύριο 21/02/2022, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν σε 24ωρη βάση στο τηλεφωνικό κέντρο 210-8960.100 τον Φορέα Διαχείρισης προκειμένου να παραλάβει το νεκρό ζώο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, σημείωσε σε σχέση με το πρόγραμμα:

«Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για θέματα δημόσιας υγείας, με αίσθημα ευθύνης για την προστασία των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την σαφή στοχοθεσία μας και συνεπείς προς τις προτεραιότητές μας, εγκαινιάζουμε το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων, που περιλαμβάνει οφέλη τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς, στο πλαίσιό του θα διεξάγεται έλεγχος και εντοπισμός πιθανών νοσογόνων εστιών. Προσδοκία μας είναι να επιτύχουμε σε μεγάλο βαθμό την εξάλειψη εστιών μόλυνσης προερχόμενης από νεκρά ζώα τόσο στα οδικά δίκτυα, όσο και σε κτηνοτροφικές μονάδες, βελτιώνοντας την ασφάλεια και προστατεύοντας τη δημόσια υγεία στα διοικητικά όρια της αρμοδιότητάς μας, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα χιλιάδες κτηνοτρόφους της Περιφέρειάς μας».

Να σημειωθεί ότι την υλοποίηση του προγράμματος με εντολή του περιφερειάρχη παρακολουθεί ο αρμόδιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής Σ. Βοϊδονικόλας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με συγκεκριμένη στοχοθεσία:

  1. Την ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκτροφές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξάλειψη εστιών μόλυνσης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.
  2. Την ουσιαστική, δωρεάν, εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων. Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους.
  3. Την απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων νεκρών ζώων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
  4. Την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα.
  5. Την αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος Ελέγχου των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών και τη βελτίωση του υγειονομικού προφίλ της χώρας, με άμεση ευεργετική επίδραση στις εξαγωγές των τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και των ζώντων ζώων.
  6. Την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισημαίνεται ότι οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το φορέα υλοποίησης του προγράμματος για την ύπαρξη νεκρών ζώων δίνοντας κατά την κλήση τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) την έδρα της εκμετάλλευσης, γ) τον κωδικό της εκμετάλλευσης, δ) τον αριθμό ενωτίων νεκρών ζώων.

 

Νεότερη Παλαιότερη