"Νέα Αρχή": Συνεχίζουν να παγηγυρίζουν για τα πανάκριβα απορριμματοφόρα


 “ΠΑΝΤΟΥ ΦΤΩΧΟΣ, ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ” (ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ


Το να συνεχίζει  η δημοτική αρχή να πανηγυρίζει και δήθεν να αισθάνεται δικαιωμένη αραδιάζοντας με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις του δημάρχου ένα σωρό ψέματα για τα πανάκριβα απορριμματοφόρα, είναι πρωτοφανές και εξωφρενικό !!! Γιατί άραγε; Γιατί αποφεύγει να δώσει απάντηση επί της ουσίας; Επαναλαμβάνουμε το ερώτημα:
 
Γνωρίζει έναν από τους 332 Δήμους της ελληνικής επικράτειας που αγόρασαν απορριμματοφόρα στην ίδια τιμή με τον Δήμο μας;

Για το άλλο μεγάλο ψέμα των δήθεν «καθυστερήσεων της διαδικασίας» και των δήθεν “προσφυγών”  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προθεσμίες του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επηρεάζονται από παρεμβάσεις και υπομνήματα, αλλά από ελλείψεις του φακέλου όπως στην προκειμένη περίπτωση. Ούτε προσφυγές υπάρχουν.

 
(ΠΡΑΞΗ 27/2022 ΣΤ ΚΛΙΜ ΕΛ. ΣΥΝ)4.4. “... Σε εκτέλεση της κατακυρωτικής αυτής απόφασης και δοθέντος ότι κατ’ αυτής δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα ή μέσα (βλ. την 27048/2.11.2021 βεβαίωση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής) συντάχθηκε και υποβλήθηκε ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου, για την άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής ...”
 
Η δημοτική αρχή που επί 20 μήνες έφερνε και ξανάφερνε στην Οικονομική Επιτροπή διορθώνοντας την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, «κόβοντας και ράβοντας» και αυξάνοντας υπερβολικά τους προϋπολογισμούς για να οδηγηθούμε  στο τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ενός, με μηδενική σχεδόν έκπτωση, έχει το θράσος να μας κατηγορεί!!! Θυμίζουμε ότι η Δημοτική αρχή επιχείρησε να προβεί στην προμήθεια αυτών από ιδίους πόρους και μέσω αύξησης δημοτικών τελών, ώστε να αναπληρώσει το  αποθεματικό  που κατασπατάλησε. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν αυτή την απόπειρα και έπειτα από παρέμβαση του επικεφαλής Γιώργου Οικονόμου, αναγκάστηκε ο δήμαρχος  να χρησιμοποιήσει τα 883.000 ευρώ του προγράμματος Φιλόδημος II που είχε ξεχάσει!!! Αυτή είναι η αλήθεια.
 
(ΠΡΑΞΗ 27/2022 ΣΤ ΚΛΙΜ ΕΛ. ΣΥΝ)  ”... η ελεγχόμενη προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια ενός «σαρώθρου 4 m3» και μέχρι του ποσού των 145.000,00 ευρώ, και, κατά τα λοιπά, από ίδιους πόρους του Δήμου (βλ. και τις 25379 και 25380/20.11.2020 αποφάσεις έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης). Μεταγενέστερα, με την 353/15.12.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που προσκομίσθηκε σε εκτέλεση της ως άνω αναβλητικής πράξης, αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της προμήθειας ενός «απορριμματοφόρου 22 m3» και δύο «απορριμματοφόρων 16 m3», που αποτελούν τμήματα της ως άνω προμήθειας (Ομάδες Α1 και Α2 της 29092/24.12.2020 διακήρυξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 220.000,00 ευρώ και 360.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αντίστοιχα) από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
 
Ας απολογηθούν, επομένως, γιατί άργησαν δύο χρόνια χωρίς να ολοκληρώσουν ακόμη την προμήθεια και να απαντήσουν  πόσες φορές το θέμα μπήκε και βγήκε στην Οικονομική Επιτροπή και πόσοι μήνες χρειάστηκαν  για να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις;  Αυτές οι  καθυστερήσεις είναι αποτέλεσμα της δικής τους ανεπάρκειας και το γεγονός αυτό το κρύβουν επιμελώς και δεν απαντούν.  Θιασώτες της μαύρης προπαγάνδας, βάζουν   τα γνωστά φερέφωνα και τα παπαγαλάκια τους να ρίχνουν αλλού τις ευθύνες και μας κουνάνε το δάχτυλο  για να περάσει το μήνυμα ότι «πάντα φταίνε οι άλλοι».
 
Και το άλλο χονδροειδές ψέμα του Δημάρχου: Αγοράζουν ακριβά γιατί αγοράζουν “Mercedes” Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι Δήμοι με τους πολύ μικρότερους προϋπολογισμούς απορριμματοφόρων αγόρασαν “Mercedes”, όχι εμείς!!!

Για τους πλέον δύσπιστους δίνουμε στην δημοσιότητα τα αποτέλεσμα  του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Μεταμόρφωσης: ( προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 101295  του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων  & ειδικότερα ενός απορριμματοφόρου  τύπου πρέσας  χωρητικότητας 16m3.

Τρεις οι διαγωνιζόμενοι, όχι ένας, με προσφορές (χωρίς ΦΠΑ) 118.000, 125.000 και 154.000 ευρώ αντίστοιχα πολύ μακριά από τα 179.800 του δικού μας διαγωνισμού. Η διαφορά 61.800 και με ΦΠΑ 76.632!!! Είπατε κάτι και δεν το ακούσαμε; Κάποιοι δήμοι που εξασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού προστατεύουν το δημόσιο και το δημοτικό χρήμα. Οι δημότες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Εμείς σε θέματα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης δεν κάνουμε εκπτώσεις.

Επίσης, τους ενημερώνουμε  ότι στην  απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται: “...Σημειώνεται ότι του ανωτέρω δικαστικού ελέγχου εκφεύγουν σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγματος) τόσο οι ουσιαστικές τεχνικές ή επιστημονικές κρίσεις, όσο και οι κρίσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων οργάνων των ελεγχόμενων Αρχών, για τις οποίες άλλωστε φέρουν την πολιτική ευθύνη (βλ. ενδεικτ. πράξεις ΕλΣυν ΣΤ΄ Κλιμ. 323/2020, Ζ΄ Κλιμ. 367/2017)”.
 
Αυτά τα στοιχεία όμως θα ελεγχθούν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και  ενδεχομένως από την δικαιοσύνη. Γι αυτό ας μην βιάζονται  να πανηγυρίζουν επειδή αγοράζουν πανάκριβα. Είναι ακραία πρόκληση. Ας ασχοληθούν με τα πολλά προβλήματα της πόλης και ας σταματήσουν να προωθούν απευθείας αναθέσεις και διαγωνισμούς του ενός με ανύπαρκτες εκπτώσεις.


ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νεότερη Παλαιότερη