Ηλέκτρα Αντωνοπούλου-Πανάγου: Όποιος βιάζεται σκοντάφτει - Προσοχή στο πεζοδρόμιο

Σε μία προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας και μετάθεσης ευθυνών, ο δήμαρχος της πόλης αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στο faceboook τα εξής

«Την Δευτέρα 31/01/2022 πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία , καλώς εχόντων των πραγμάτων . Ο δήμος από σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει έναν αγώνα καθαρίσματος των προαύλιων χώρων . Για να μπορέσουν όμως τα παιδιά να προσέλθουν στο σχολείο θα πρέπει να καθαριστούν τα πεζοδρόμια . Όλοι γνωρίζουμε , ότι ο καθαρισμός των πεζοδρομίων είναι υποχρέωση των δημοτών , όπου ο κάθε παρόδιος έχει και την αστική ευθύνη. Παρακαλούμε λοιπόν τους δημότες , όπως προβούν στον αποχιονισμό των πεζοδρομίων , για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργια την Δευτέρα των σχολείων μας . Σας ευχαριστουμε .»

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί, μία εκ των προτέρων, προσπάθεια απόσεισης ευθυνών, σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων πρόσβασης των παιδιών στα σχολεία τους, επικαλούμενος αστική ευθύνη των παρόδιων ιδιοκτητών. Με άλλα λόγια λέει ότι, αν σε κάποιο παιδί συμβεί – ό μη γένοιτο – ατύχημα ο δήμος δεν έχει καμμία ευθύνη, αλλά ο παρόδιος που δεν έχει καθαρίσει το πεζοδρόμιό του.

Αφήνοντας στην άκρη το γεγονός ότι, σε πολλά πεζοδρόμια, ο ίδιος ο δήμος έχει συσσωρεύσει βουνά από χιόνι απομακρύνοντάς τα από τους δρόμους, ας δούμε την ουσία της προειδοποίησης του δημάρχου πρός τους κατοίκους της πόλης.

Σύμφωνα με το άρθρο 367 του ΠΔ 14/1999 (ΦΕΚ Δ 580) ορίζεται ότι : «1. Τα πεζοδρόμια των κοινοχρήστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους. 2. Υπόχρεοι, α. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται, β. Σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το Δημόσιο ή το οικείο ΟΤΑ των πεζοδρομίων που υπάρχουν πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια στα πλαίσια γενικής ανακατασκευής ή αναδιαρρύθμισης των οδών και πλατειών ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισμού, η δαπάνη αποκατάστασης επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες., γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων από την εκτέλεση εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση επισκευή ή ανακατασκευή τους είναι ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών, εκτός αν εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του παρόδιου ακινήτου οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του. δ. Η κατασκευή, ανακατασκευή η επισκευή των πεζοδρομίων μπορεί να γίνεται απ' τον οικείο ΟΤΑ σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτήτων των παρόδιων ακινήτων, είτε φορέων εκτέλεσης έργων εφόσον αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί ή επισκευασθεί ακόμα ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους.»

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση είναι υποχρεώσεις των παροδίων ιδιοκτητών. Να σημειωθεί ότι δεν αναφέρεται ευθύνη των παροδίων για τον καθαρισμό των πεζοδρομίων.

Σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία τα πεζοδρόμια χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι, καθώς αποτελούν τμήμα των οδών.

Σχετικά με την καθαριότητα των πεζοδρομίων, κατά τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής 2017 https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/syndesmoi/perivallon/kanonismos-kathariotitas Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος άρθρο 2 παραγραφος 2 ορίζονται τα εξής:

2.Η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων. Οι φορείς, σύλλογοι, οργανισμοί επαγγελματίες και κάτοικοι της πόλης οφείλουν να συνδράμουν την Υπηρεσία για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της.

Δεν γνωρίζω αν έχει αλλάξει ο Κανονισμός Καθαριότητας και να εξαιρεί τα πεζοδρόμια από την κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων. Ας μας ενημερώσει ο κ. Δήμαρχος επ' αυτού. Αν δεν έχει αλλάξει – και οφείλει να αναφέρει την αλλαγή αυτή - ο Κανονισμός Καθαριότητας του 2017, τότε είναι ο δήμος υποχρεωμένος να καθαρίσει τα πεζοδρόμια από τα χιόνια και κυρίως από αυτά που συσσώρευσε κατά τον καθαρισμό των δρόμων.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο Κανονισμός Καθαριότητας ισχύει, τότε θα πρέπει να αποσύρει την ανάρτησή του ο κ. Ζορμπάς να ζητήσει συγγνώμη και να καλέσει, ευγενικά και όχι κουνώντας το δάχτυλο, τους κατοίκους να συνδράμουν το Δήμο στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής του.

Εννοείται ότι την ευθύνη καθαρισμού των πεζοδρομίων των δημοτικών κτηρίων και των πεζοδρομίων τους την φέρει ο δήμος και, όσον αφορά δε στα σχολεία, η ευθύνη του αυτή δεν περιορίζεται στους προαύλιους χώρους.

Αυτά συμβαίνουν όταν αντί να αναλάβεις τις ευθύνες σου, σπεύδεις να τις αποδώσεις – εκ των προτέρων κιόλας – σε άλλους.

Αντωνοπούλου – Πανάγου Ηλέκτρα

Νεότερη Παλαιότερη