Δημόκριτος και ΣΕΒ ενώνουν δυνάμεις για την αξιοποίηση της έρευνας

Η επιτυχής μεταφορά τεχνολογίας από ερευνητικά εργαστήρια στην κοινωνία έχει πολύ συχνά μεγάλα οφέλη για τους πολίτες, μπορεί να αποτελέσει πηγή πλούτου για τους εφευρέτες ερευνητές και τους οργανισμούς που παράγουν τη νέα γνώση, μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές υπεραξίες με πολύ θετικές επιπτώσεις για το διεθνές κύρος και τις προοπτικές της εθνικής οικονομίας. 

Tου Γεώργιου Νούνεση, Διευθυντή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Για την Ελλάδα, που σήμερα κατατάσσεται ως “moderate innovator” χώρα, και όπου ίσως και περισσότερο από το 80% της ερευνητικής δραστηριότητας διεξάγεται σε δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας από το δημόσιο εργαστήριο στη βιομηχανία είναι απολύτως καθοριστική για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μία τεράστια πρόκληση για την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μπορεί μία χώρα όπως η Ελλάδα, με χαμηλές μέχρι σήμερα επιδόσεις στην καινοτομία να κάνει τη διαφορά και να κερδίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση;  Η απάντηση είναι αναμφισβήτητα ΝΑΙ. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, εξελίξεις που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «εκθετικές» δημιουργούν ακριβώς μοναδικές ευκαιρίες για ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας όπως το Ελληνικό, ώστε σε ανύποπτο χρόνο να περάσει μπροστά, με δυναμισμό και να επιτύχει διεθνή αναγνώριση, προσελκύοντας επενδύσεις. Προϋπόθεση είναι το αγκάλιασμα των νέων τεχνολογιών, ο μετασχηματισμός του οικοσυστήματος με διαρκή αναπροσαρμογή στα νέα τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων που η χώρα διαθέτει: Ταλαντούχους ερευνητές στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, υποδομές, κρατικούς και ιδιωτικούς πόρους.

Ειδικά για τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς ο μετασχηματισμός ξεκινάει με ουσιαστικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις, από την υιοθέτηση καθαρού πλαισίου για όλες τις διεργασίες μεταφοράς τεχνολογίας και τη θεμελίωση καλά στελεχωμένων Τμημάτων Υποστήριξης της Καινοτομίας με διεπιστημονικό χαρακτήρα, δεξιότητες στην κατοχύρωση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας, στη διαπραγμάτευση και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, στη δημιουργία δυναμικών spin off εταιρειών.

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 οι διοικήσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», του μεγαλύτερου διεπιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου της Χώρας, και του ΣΕΒ έβαλαν τις υπογραφές τους σε μια συμφωνία συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο ΣΕΒ αναδεικνύεται σε στρατηγικό σύμβουλο του Δημοκρίτου, για τα νέα πρωτοποριακά προγράμματα Βιομηχανικών Υποτροφιών που θα υλοποιηθούν στο Κέντρο.  Νέοι Ερευνητές θα επιλεγούν να εργαστούν στα εργαστήρια του Δημοκρίτου, σε ερευνητικές κατευθύνσεις που συνδιαμορφώνονται με τις βιομηχανίες που χρηματοδοτούν τις υποτροφίες τους. Τα προγράμματα αυτά ανοίγουν νέους ορίζοντες, δημιουργούν υπεραξίες, γεννούν νέες ιδέες για τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις.

Δημόκριτος και ΣΕΒ αναλαμβάνουν κοινή δέσμευση για συστηματική συνεργασία στην υποστήριξη της εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης των ερευνητών του Δημόκριτου και την ενίσχυση των συνεργασιών έρευνας & ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ.  Τα πεδία της καθαρής πράσινης ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες τεχνολογίες υδρογόνου, της νανοτεχνολογίας, της ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου.

Η συμφωνία αποκτάει ιδιαίτερη διάσταση και προοπτική όσον αφορά σε θέματα ψηφιακής καινοτομίας. Στον Δημόκριτο έχει ιδρυθεί ο κόμβος ψηφιακής καινοτομίας AHEDD, (The Attica Hub for the Economy of Data and Devices) με στόχο να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, με τεχνολογίες αιχμής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και τις Τηλεπικοινωνίες 5G.  Στην κατεύθυνση αυτή ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2021, το GigaCampus.  Μία πολυδιάστατη συνεργασία του Δημόκριτου με τη Vodafone που θα εγκαταστήσει στο Κέντρο υποδομή για ιδιωτικό σταθμό 5G καθώς και λειτουργική πλατφόρμα για την ανάπτυξη μίας μεγάλης γκάμας εφαρμογών Internet of Things. Με στρατηγικό εταίρο τον ΣΕΒ, το AHEDD προσκαλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στο «έξυπνο» GigaCampus.  Να δοκιμάσουν τις νέες τεχνολογίες πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε αυτές, να χρησιμοποιήσουν τις μοναδικές υποδομές για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες τους.

ot.gr

Νεότερη Παλαιότερη