Γ. Σταθόπουλος: Αρνηση Β. Ζορμπά να ελέγξει τις τιμές αγοράς οχημάτων

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, της 13-10-2021, ζητήσαμε να αποσυρθεί η έγκριση του πρακτικού αγοράς δύο απορριμματοφόρων που με τιμή 360.000€ έχουν προσφερόμενη έκπτωση 400€! (0,11%) από ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ συμμετέχοντα.

Ζητήσαμε να προηγηθεί, από υπαλλήλους του Δήμου μας, έλεγχος αντίστοιχων περιπτώσεων αγοράς ομοειδών οχημάτων από άλλους Δήμους και μόνο αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση, να ακυρωθεί ο διαγωνισμός ως ασύμφορος.

Το ίδιο επιβάλλεται να γίνει και για τα υπόλοιπα οχήματα του διαγωνισμού.

Έχουμε ιερό χρέος να υπερασπιστούμε το δημόσιο χρήμα και την χρηστή διαχείριση του, προβαίνοντας σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν το όφελος του Δήμου.

Προσωπικά αυτό έκανα ως Δήμαρχος σε αντίστοιχη περίπτωση διαγωνισμού που δόθηκε έκπτωση 1%, αφού διαπίστωσα ότι υπήρχε σαφής απόκλιση στις τιμές αγοράς.

Δυστυχώς, η πλειοψηφία της Δημοτικής αρχής Ζορμπά δεν συμφώνησε με την πρόταση μας, έχοντας ως επιχείρημα την άμεση ανάγκη απόκτησης των οχημάτων και με άρνηση ελέγχου του χρηματικού κόστους. Η απόφαση τους αυτή είναι εσφαλμένη και πιθανά ζημιογόνα για το Δήμο και τους Δημότες που πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη και απαιτούν χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση τους.

Στους διαγωνισμούς για αγορά απαραίτητων (το τονίζουμε) οχημάτων από τον Δήμο μας έχουν δοθεί οι κάτωθι, εξαιρετικά χαμηλές, εκπτώσεις:

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ%

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 22Μ3

220.000,00€

219.800,00€

200,00€

0,09%

ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 16Μ3

360.000,00€

359.600,00€

400,00€

0,11%

ΣΑΡΩΘΡΟ

175.000,00€

173.900,00€

1.100,00€

0,63%

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

170.000,00€

169.800,00€

200,00€

0,12%

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

145.000,00€

144.900,00€

100,00€

0,07%

ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

120.000,00€

119.000,00€

1.000,00€

0,83%

HOOKLIFT

256.600,00€

248.500,00€

8.100,00€

3,16%

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

90.000,00€

86.762,00€

3.238,00€

3,60%

7 ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ

185.500,00€

185.150,00€

350,00€

0,19%

ΣΥΝΟΛΟ

1.722.100,00€


14.688,00€

0,85%

Μετά την απόρριψη της πρότασης μας θα ερευνήσουμε, εμείς, τις τιμές αγοράς από άλλους Δήμους ίδιων ακριβώς οχημάτων και θα επανέλθουμε. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.


ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

πρ. Δήμαρχος

Γιατρός

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής»

Νεότερη Παλαιότερη