Στέφ. Κασαπίδης: Το Σ.Β.Α.Κ. ευκαιρία συνολικού σχεδιασμού για την Αγία Παρασκευή

φωτο: www.ubc-sustainable.net


Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής εξελίσσεται η σύνταξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ).


Του Στέφανου Κασαπίδη, πρ. Γ.Γ. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Σύμφωνα με το Ν. 4784/2021, άρθρο 2 το ΣΒΑΚ ορίζεται ως εξής: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), είναι το σχέδιο στρατηγικής κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας και αξιολόγησης».

Αναμφίβολα το αποτέλεσμα που θα προκύψει στο τέλος των διαδικασιών, θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για το Δήμο και τον προσανατολισμό των έργων και πρακτικών -υλικών και άυλων- τα οποία θα πραγματοποιήσει σε βάθος δεκαετίας. Θεωρώ, όμως εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό, είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι να συνταχθεί το Σ.Β.Α.Κ.

Στη διαδικασία λοιπόν αυτή πρέπει να επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών ώστε οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν να εκφράζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τόσο τις ανάγκες της Αγίας Παρασκευής, όπως και την βούληση των κατοίκων. Από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να προκύψει ένα σχέδιο που θα βοηθήσει να μετατραπεί η πόλη μας σε μία ανθρώπινη, φιλική προς τον πολίτη και σύγχρονη ως προς τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται το τελικό αποτέλεσμα όλης της διαδικασίας να μην αποτελέσει ένα προϊόν συμψηφισμών, αναγκών και «θέλω» μεμονωμένων πολιτών, που επιθυμούν να διασφαλίσουν το στενό ατομικό περίγυρο τους. Το τελικό αποτέλεσμα επιβάλλεται να δημιουργήσει την μεγάλη εικόνα που, στο τέλος της διαδικασίας, θα ωφελήσει την πλειοψηφία των πολιτών, εν ανάγκη και μέσα από προωθητικές διαφωνίες και συγκρούσεις.

Παράλληλα η οπτική για το σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ. θα πρέπει να μην περιοριστεί σε μία στατική αντίληψη της πραγματικότητας της Αγίας Παρασκευής στο σήμερα, αλλά να «βλέπει» την προοπτική εξέλιξης της πόλης σύμφωνα και με τον ευρύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό για την πόλη μας -που υφίσταται από το 2015 επί Δημαρχίας Γ. Σταθόπουλου. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός πρέπει να συζητηθεί και να αναθεωρηθεί, ταυτόχρονα, με μία ευρύτερη συζήτηση για τις χρήσεις Γης και τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια.

Σε περίπτωση που δεν γίνουν τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα καταστήσουν την προσπάθεια ημιτελή και δεν θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επαναλαμβάνω, ότι το κρισιμότερο όλων είναι να επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στις διαβουλεύσεις που πρόκειται να γίνουν είτε δια ζώσης είτε μέσω της πλατφόρμας που έχει ειδικά σχεδιαστεί στο site του Δήμου. Σε περίπτωση περιορισμένης συμμετοχής των πολιτών θα υπάρξει το οξύμωρο σχήμα 60-70 άνθρωποι να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν πολιτική για 70 χιλιάδες κατοίκους και να επηρεάζουν τη ζωή τους σε σημαντικό βαθμό, και παράλληλα να δώσουν νομιμοποίηση στις αποφάσεις ολίγων.

Μία επισήμανση για το τέλος: Στην πολιτική άσκησης διοίκησης του Δήμου υφίστανται δύο στρατηγικές αντιλήψεις άσκησης, η μία αμιγώς δημαρχοκεντρική που θεωρεί τα «θέλω» της και το σχεδιασμό της ως υποχρεωτικά δεκτά από την πόλη και η άλλη η ανθρωποκεντρική που αντιλαμβάνεται την άσκηση διοίκησης του Δήμου σαν μία συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των κατοίκων και της διοίκησης με όρους, προϋποθέσεις και στρατηγικό σχεδιασμό, κοινά αποδεκτό και συμμετοχικά διαμορφωμένο. Θεωρώ ότι και μέσα από αυτή τη διαδικασία με την ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών μας πρέπει να γίνει κατορθωτό να αναπτυχθεί η λογική της συνδιαμόρφωσης και να μείνει πίσω η παρωχημένη αντίληψη του Δημαρχοκεντρικού μοντέλου.


Νεότερη Παλαιότερη