Δ. Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία

O Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 5 ατόμων μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/10/2021 έως  26/10/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ΜΟΝΟ τη συνημμένη αίτηση της με αριθμό 25506/19-10-2021 ανακοίνωσης και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Διαβάστε την ανακοίνωση


Κατεβάστε την αίτηση


Οδηγίες συμπλήρωσης

Νεότερη Παλαιότερη