Τι αλλάζει με τα διαβατήρια


Σε αλλαγή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση διαβατηρίων προχωρά η πολιτεία σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων και παράλληλα αυξάνονται οι περιπτώσεις που αποκλείουν την έκδοση διαβατηρίων λόγω διάπραξης αδικημάτων ή ύπαρξης καταδικαστικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, η χρονική ισχύς τους, η αντικατάστασή τους, η ακύρωσή τους και οι προϋποθέσεις επανέκδοσης σε περίπτωση απώλειας, ενώ αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίων θα είναι πλέον η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., αντί της Διεύθυνσης Ασφαλείας που είναι σήμερα.

Για ποια αδικήματα δεν είναι εφικτή η έκδοση διαβατηρίου

Οι τελεσίδικες καταδίκες για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της υπεξαγωγής εγγράφων ή έχουν επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έχει κηρυχθεί πολίτης ανυπότακτος ή λιποτάκτης, έχει επιβληθεί προσωρινή κράτησης, είναι υπόδικος, εκκρεμεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει εκτελεστεί ήταν τα αδικήματα που έως τώρα παρακώλυαν την έκδοση διαβατηρίου. Πλέον σε αυτά τα αδικήματα προστίθενται η υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, η ψευδής κατάθεση, η παράνομη χρήση ή κατοχή γνησίου διαβατηρίου και η παράνομης διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Ποιες οι προϋποθέσεις της κατ’ εξαίρεσιν χορήγησης διαβατηρίου

Νοσηλεία στο εξωτερικό, μεταξύ των άλλων, του ίδιου του εμπλεκόμενου σε δικαστικές διενέξεις ή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού, θανάτου ή σοβαρής ασθένειας στην αλλοδαπή του/της συζύγου ή συμβίου ή συγγενούς (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) μέχρι β΄ βαθμού είναι περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η έκδοση διαβατηρίου.

Τα διαβατήρια θα ισχύουν για 5 χρόνια για τους ενήλικες και τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα 14 και  για 3 χρόνια για τις πιο μικρές ηλικίες.

topontiki.gr 

Νεότερη Παλαιότερη