Νέος αριθμός εξυπηρέτησης "1512" από την Περιφέρεια Αττικής


Ο τετραψήφιος αριθμός εξυπηρέτησης  της Περιφέρειας Αττικής  "1539", άλλαξε.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν, θα πρέπει να καλούν πλέον το νέο τετραψήφιο αριθμό "1512".

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης "1512" απαντάται και εξυπηρετείται σε πρώτο επίπεδο, το σύνολο των εισερχομένων κλήσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται πως η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης "1512" διαχειρίζεται αιτήματα που αφορούν τόσο στην παροχή γενικών πληροφοριών για υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, όσο και στην ψηφιακή καταχώρηση και δρομολόγηση αιτημάτων πρός τις αρμόδιες Διευθύνσεις. (ερωτήσεις, καταγγελίες επώνυμες ή ανώνυμες κ.τ.λ.)

Παράλληλα η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης "1512" διαχειρίζεται θέματα για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης στο Υποσύστημα Ψηφιακής εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων (π.χ. θέματα πολιτικής προστασίας). Τέλος,  για θέματα που δεν αφορούν αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τις υπηρεσίες, για την καθοδήγηση των πολιτών ώστε να απευθυνθούν στον αρμόδιο Φορέα.

 

Νεότερη Παλαιότερη