Διευκρινήσεις για την ανακοίνωση Αθλητικού Σωματείου από τον ΠΑΟΔΑΠ


Πληροφορήθηκα ότι στην επίσημη ιστοσελίδα νεοσύστατου Αθλητικού Σωματείου Κλασικού Αθλητισμού (στίβου), με την επωνυμία ΟΦΚΑ Αγίας Παρασκευής, καλούνται να εγγραφούν στο Σωματείο παιδιά και ενήλικες. Παρατίθεται μάλιστα και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ημερών και ωρών. Για πληροφορίες, ως τόπος ορίζεται το "Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώτσης" (πρώην Σρεατόπεδο "Χρ. Σπυρούδη").

Είμαι υποχρεωμένος, ως Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, να πληροφορήσω τους ενδιαφερόμενους τα εξής, για την άρση κάθε παρεξηγήσεως:

α. Αρμόδιο για την παραχώρηση έδρας και ωρών χρήσεως, από Αθλητικά Σωματεία, των αθλητικών χώρων, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ.

β. Το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ ΔΕΝ έχει παραχωρήσει στο εν λόγω Σωματείο ούτε έδρα ούτε ώρες χρήσεως στο "Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώτσης" (πρώην Στρατόπεδο "Χρ. Σπυρούδη"). Το Σωματείο υπέβαλε χθες αίτημα, το οποίο θα εξετασθεί εν ευθέτω χρόνω. Το ανηρτημένο από το Σωματείο πρόγραμμα, είναι αυθαίρετο.

γ. Θεωρώ την ενέργεια του Σωματείου ως ένδειξη ελλείψεως σεβασμού προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ.

ε. Καλώ το Αθλητικό Σωματείο ΟΦΚΑ Αγίας Παρασκευής, να αποσύρει την δημοσίευση αυτή από την επίσημη ιστοσελίδα του, έως ότου το ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη έδρας και ωρών χρήσεως.


Σπύρος Παπασπύρος
Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ

Νεότερη Παλαιότερη