Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών ο Δήμαρχος μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

Σε απόφαση που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς αντικαθιστά στο Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής την απελθούσα πρόεδρο, Ηλέκτρα Αντωνοπούλου.

Ως εκ του νόμου, αυτοδίκαια ο Δήμαρχος αναλαμβάνει πρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ τουλάχιστον ως τα τέλη του Οκτωβρίου οπότε ολοκληρώνεται η θητεία των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων.

Επίσης από την πλευρά της Νίκης αντικαθίσταται ο κ. Ζέρβας με την κ. Νιαβή, γνωστή σε πολλούς καθώς υπήρξε παιδαγωγός στον πρώην ΙΒΣΑ και μετέπειτα στους ΠΑΙΣΔΑΠ.

Νεότερη Παλαιότερη