Γιώργος Οικονόμου: Η πικρή αλήθεια για το ακίνητο Μακρή και το δάνειο


Η δημοτική αρχή μετά από δύο σχεδόν χρόνια  απίστευτης κωλυσιεργίας και αδράνειας, προσγειώθηκε ανώμαλα για το θέμα της απαλλοτρίωσης του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) και της απαιτούμενης δανειακής σύμβασης που απορρίφθηκε με την  281/2021 Πράξη του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

«…II.     Ενόψει του πλήθους ουσιωδών πλημμελειών που διαπιστώθηκαν ανωτέρω στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του.

12. Πέραν όσων προεκτέθηκαν, το Κλιμάκιο επισημαίνει ότι για την απαλλοτρίωση του προαναφερθέντος ακινήτου (Ο.Τ. 119- πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) απαιτείται η έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης (βλ. το 19852/17.9.2020 έγγραφο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» μνημονεύονται αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος). Σημειώνεται δε ότι η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου αποτελεί πράξη κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μόνον των ακινήτων που καταλαμβάνονται από χώρους οριζομένους ως κοινοχρήστους, όχι δε και των ακινήτων που καταλαμβάνονται από χώρους τους οποίους το σχέδιο καθορίζει ειδικώς για την ανέγερση δημοσίων, δημοτικών κλπ κτιρίων και για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας. Διότι για τα ακίνητα αυτά είναι απαραίτητη η έκδοση ξεχωριστής πράξης, η οποία να καθορίζει συγκεκριμένα το έργο και τον φορέα και αποτελεί την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως (ΑΠ 655/2007, 1043/1990, ΣΤΕ 4610/1986). Ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι έχουν περαιωθεί οι ως άνω ενέργειες. Αντιθέτως, ενώ ανωτέρω αναφέρεται ότι ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2020 θα προβεί και στην κήρυξή της, δεν προσκομίζεται αυτή ενώπιον του Κλιμακίου. Κατόπιν τούτων, ανεξαρτήτως των πλημμελειών που επισημάνθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις της παρούσας σχετικά με το ελεγχόμενο σχέδιο δανείου, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται κατά τον παρόντα χρόνο η υπογραφή της δανειακής σύμβασης, ενόψει του ότι δεν προκύπτει ότι έχει διενεργηθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση το υ ως άνω ακινήτου.


Για τους λόγους αυτούς

Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης ποσού 2.750.000 ευρώ μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της ανώνυμης εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»

 
Ο επικεφαλής και τα στελέχη της της Νέας Αρχής είχαν διατυπώσει ισχυρές επιφυλάξεις τόσο για τους καταχρηστικούς όρους του δανείου, όσο και για την εξοργιστική αδιαφορία και κωλυσιεργία στις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης. Είχαμε μάλιστα πρωτοστατήσει ώστε να ψηφιστεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου σχετική δαπάνη  για σύμβουλο, τόσο για τον φάκελο του Ο.Τ. 119 όσο και του Ο.Τ. 118, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Η παρέμβαση του Συλλόγου Τσακού και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ήταν καθοριστική. Η δημοτική αρχή πιεζόμενη, αναγκάσθηκε με μεγάλη καθυστέρηση να ενεργήσει, με έναν τρόπο όμως που δημιουργεί αμφιβολίες και πολλά ερωτηματικά. Αρνήθηκε πεισματικά την συνδρομή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αρνήθηκε  την παρουσία της αντιπολίτευσης στις διαπραγματεύσεις του δανείου και μας διαβεβαίωνε μέχρι πρότινος ότι όλα βαίνουν καλώς. Έκλεισαν τ αυτιά τους και όταν τους μιλήσαμε για τους καταχρηστικούς όρους του δανείου και τους κινδύνους της καθυστέρησης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, όπου υπήρχε πλήρης απραξία. Θέματα που προσφέρουν σοβαρά επιχειρήματα και όπλα στην πλευρά της ιδιοκτησίας η οποία μάλιστα έχει καταθέσει στο ΣΤΕ αίτηση αναιρέσεως της απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για ακίνητο Μακρή  Έσπευσαν μάλιστα  να διαρρεύσουν την απορριπτική απόφαση του Ζ  Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε «φιλικό» ηλεκτρονικό μέσο, δίνοντας άμεση πληροφόρηση στους αντιδίκους, ενώ παράλληλα απέκλεισαν την Νέα Αρχή από την προφορική ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων!!!  Δήμος «τσιφλίκι»
 
Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι  οι  παχυλά αμειβόμενοι Σύμβουλοι και οι καρεκλοκένταυροι της δημοτικής αρχής που παίρνουν αποφάσεις βάζουν πολλές φορές σε περιπέτειες τον Δήμο μας και στην περίπτωση αυτή τις επιπτώσεις της ανεπάρκειάς τους,  κινδυνεύουν να τις πληρώσουν οι δημότες και η σχολική στέγη.

Καλούμε την δημοτική αρχή:

α. Να εξασφαλίσει άμεσα από την Τράπεζα την  τροποποίηση των όρων της δανειακής σύμβασης που θα συμμορφώνεται με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και παράγοντες που μπορούν να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
 
β. Να εκκινήσει επιτέλους τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι αυτό.
 
γ. Να εξασφαλίσει άμεσα εναλλακτική δανειακή σύμβαση με άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 
δ. Να φέρει το θέμα προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νεότερη Παλαιότερη