Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Αγίας Παρασκευής


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού:

  • δύο (2) ατόμων, ΟΔΗΓΩΝ κατηγορίας  Γ’ (ΔΕ), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του Δήμου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.     
               

Πληροφορίες: Μάνδρου Ελένη (τηλ. 213 2004 562/565).

                
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/06/2021 έως 02/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Νεότερη Παλαιότερη