2ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2021 από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η


2ος  Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής-
Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου – 2021
για τις κατηγορίες Ποίηση-Διήγημα-Παιδικό Παραμύθι

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2021. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα είδη λόγου: α) Ποίηση β) Διήγημα και γ) Παιδικό Παραμύθι.

Διάρκεια


Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 1  Ιουνίου 2021 και ως ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021. Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι συμμετοχές αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοντοπούλου 13, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ 15342, με απλή και όχι συστημένη αλληλογραφία ή κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00π.μ-2:00μ.μ και 5:00μ.μ-8:00μ.μ και Σάββατο 10:00π.μ-2:00μ.μ.

Θέμα

Το θέμα του Διαγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες είναι ελεύθερο.

Υποβολή Συμμετοχής-Όροι


Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του Διαγωνισμού με:

-μία ποιητική συλλογή (από 1 έως 5 ποιήματα) με κάθε ποίημα να μην υπερβαίνει τους 35 στίχους

-ένα διήγημα (έως 2000 λέξεις)

-ένα παιδικό παραμύθι (έως 2000 λέξεις)

Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δημιουργήματα ενός μόνο συγγραφέα. Η βράβευση σε άλλο λογοτεχνικό διαγωνισμό νοείται ως δημοσίευση,

Τα έργα πρέπει να κατατεθούν δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα σε πέντε (5) ξεχωριστά αντίτυπα και σε μορφή γραμματοσειράς Arial 14.  

Στο επάνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας θα πρέπει να αναφέρεται το ψευδώνυμο κάθε διαγωνιζόμενου. Τα 5 αντίτυπα θα εσωκλείονται σε μεγάλο ταχυδρομικό φάκελο με γραμμένο το ψευδώνυμο (εξωτερικά) στη θέση του αποστολέα.

Θα συνοδεύονται από ένα μικρότερο κλειστό φάκελο με γραμμένο το ψευδώνυμο του συγγραφέα (εξωτερικά), μέσα στον οποίο θα αναφέρονται τα πραγματικά στοιχεία του δημιουργού:

1.Το ονοματεπώνυμο
2. Η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας
3. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό)
4. Το email
5. Ο τίτλος του έργου
6. Το ψευδώνυμο

Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος.

Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση αποστολέα κτλ) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον Διαγωνισμό.

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού καθώς και την εκ προοιμίου συναίνεση στην ενδεχόμενη έκδοση μέρους ή του συνόλου των συμμετοχών από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής.

Τα αντίτυπα της συμμετοχής των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.

Όλα τα κείμενα που θα υποβληθούν θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η κριτική επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται από διακεκριμένους Έλληνες λογοτέχνες. Η κριτική επιτροπή δικαιούται να απονείμει σε κάθε σκέλος του Διαγωνισμού Βραβεία και Επαίνους. Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν αποδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική. Τα βραβευθέντα έργα θα συμπεριληφθούν σε Λογοτεχνικό Ανθολόγιο που θα εκδώσει η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τα βραβευθέντα λογοτεχνικά έργα από την κάθε κατηγορία, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου.

Αποτελέσματα

Ως τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 20η  Σεπτεμβρίου 2021, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τον  Δεκέμβριο του 2021, στην επίσημη ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής και οι βραβευθέντες θα ενημερωθούν προσωπικά με την αποστολή e-mail. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210-6395335 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@agiaparaskevi.gr.

Ο 2ος  Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» τελεί υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.


 

Νεότερη Παλαιότερη