Παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών & Επικοινωνιών Β. Γιαννακόπουλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί του νομοσχεδίου για την εκλογή αυτοδιοικητικών οργάνων

Θετική, αλλά ελλιπής νομοθετική πρωτοβουλία

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στις 26/05/2021, διατύπωσα σύμφωνη γνώμη στις βασικές αρχές του νομοσχεδίου για την εκλογή αυτοδιοικητικών οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Δημάρχων Αττικής (ΕΝΔΑ).

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις διασφαλίζονται: η κυβερνησιμότητα στις Περιφέρειες και τους Δήμους, η συνεργασία αυτοδιοικητικών δυνάμεων, η λογοδοσία Περιφερειάρχη και Δημάρχου κ.ά. Ωστόσο, δεν υιοθετήθηκε καμία από τις τεκμηριωμένες προτάσεις, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, με αποτέλεσμα η νομοθετική πρωτοβουλία να στερείται ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.

Ακόμα και για την εκλογή αυτοδιοικητικών οργάνων οι βελτιωτικές προτάσεις που κατατέθηκαν δεν ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο.

Ενδεικτικά αναφέρεται η μείωση του αριθμού των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων που όχι μόνο περιορίζει τη συμμετοχικότητα αλλά και την αντιπροσώπευση των πολιτών, αλλά δυσχεραίνει τη λειτουργία των διοικήσεων σε Νομικά Πρόσωπα και Επιτροπές, ενώ αποδυναμώνει την θέση της Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό σύστημα.

Είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η διαβούλευση με την Πολιτεία, όπως επισήμανε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με στόχο να υπάρξει ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση, η οποία μεταξύ άλλων, θα κατοχυρώνει:

·την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων,

·την οικονομική αυτοτέλεια με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων,

·την αναβάθμιση των Υπηρεσιών και την ενίσχυσής τους με ανθρώπινο δυναμικό.

Για να γίνει, επιτέλους, η αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού δυνατή και αυτοδύναμη, λειτουργική και αποτελεσματική προς όφελος των πολιτών.

Νεότερη Παλαιότερη