Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Αγίας Παρασκευής


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού είκοσι  (20) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ως εξής:

    
- Δεκατέσσερις (14) Εργάτες Πολιτικής Προστασίας (ΥΕ)
    
- Ένας (1) Δενδροκηπουρός (ΔΕ)
    
- Πέντε (5) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)

     
       
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του Δήμου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.     
                    

Πληροφορίες: Μάνδρου Ελένη (τηλ. 213 2004 562/565).
                  
    
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 31/05/2021 έως 04/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Νεότερη Παλαιότερη