Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής


Σε τακτική συνεδρίαση θα προσέλθουν σήμερα Τετάρτη 19/05 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγίας Παρασκευής, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18.00 με το παρακάτω θέμα:

1.Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2020 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. - Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).

Στη συνέχεια και ώρα 18:30 θα ακολουθήσει 2η συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα εξής θέματα:

1. Κατάρτιση σχεδίου της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους  2021. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του νέου Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – κ. Β. Ζορμπάς).

3. Παράταση της διαρκείας, το ανώτερο για ένα (1) μήνα, μέχρι την 11-6-2021, της από 11-7-2019 με αριθ. πρωτ. 20176 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για την εκκαθάριση της πρώην κοινωφελούς πολιτιστικής επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής «ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π.»,  με την ορισθείσα εκκαθαρίστρια εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «AUDIT SERVISES» (εισήγηση: Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη