Ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΠΑΟΔΑΠ

Στην σημερινή εποχή, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και  υποδομές, ιδίως οι δημόσιες, είναι απαραίτητο να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ταυτόχρονα με το μικρότερο λειτουργικό κόστος. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικές, σύγχρονες, παρεμβάσεις στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλλά και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και έχει ως αποτέλεσμα τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την μείωση του λειτουργικού κόστους στο ελάχιστο δυνατόν, ώστε να εξοικονομούνται πόροι για επιπλέον δράσεις υπέρ των πολιτών.

Στο Αθλητικό Κέντρο «ΝΟΤΟΥ»
που, ως γνωστόν, κατασκευάσθηκε προ 40ετίας περίπου, η πρώτη προσπάθεια μερικής ενεργειακής αναβαθμίσεως πραγματοποιήθηκε τα έτη 2013-2014, με την αντικατάσταση των κουφωμάτων του Κλειστού Γυμναστηρίου. Να σημειωθεί, ενδεικτικά, ότι η  παραγωγή θερμού ύδατος χρήσεως και η θέρμανση των Γραφείων της Διοικήσεως, των αιθουσών Γυμναστικής και των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου και οργάνων, λειτουργούν με τα αρχικά (προ 40ετίας) συστήματα καύσεως πετρελαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε λειτουργικό κόστος και επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, η διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ, ακολουθώντας τους σχεδιασμούς της, με την αμέριστη  στήριξη του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την εκπόνηση μελέτης για την ολιστική ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου «ΝΟΤΟΥ» (Κλειστό Γυμναστήριο, Γραφεία Διοικήσεως, αίθουσες γυμναστικής, βοηθητικοί χώροι κλπ). Η εισήγηση ψηφίσθηκε ομοφώνως από όλες τις Δημοτικές παρατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΠΑΟΔΑΠ.

Η μελέτη, δαπάναις του ΠΑΟΔΑΠ, θα επικεντρωθεί στις κάτωθι παρεμβάσεις:


1. Θερμομόνωση του εξωτερικού περιβλήματος των κτιρίων

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα

3. Σχεδιασμό κεντρικών συστημάτων ψύξεως και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων θερμάνσεως, περιλαμβάνοντας εξοπλισμό υψηλής ενεργειακή κατηγορίας

4. Αντικατάσταση προβολέων, φωτιστικών και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας (led)

5. Εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοματισμών για τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων

6. Παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή θερμού ύδατος  για χρήση στα λουτρά των αθλουμένων. Επίσης και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδος, η οποία θα λειτουργεί με ενεργειακό συμψηφισμό, χρησιμοποιώντας σαν βάση στέγαστρο στις κερκίδες των θεατών του γηπέδου ποδοσφαίρου (λειτουργώντας έτσι, το στέγαστρο, με διπλή χρήση).
 
Το συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων θα προωθηθεί, εν συνεχεία, με την πολύτιμη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προς ένταξη σε προγράμματα χρηματοδοτήσεως  είτε της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 είτε άλλα, όπως το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»  για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ σύστασης του (ΦΕΚ 3156/31-7-2020).


Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ
Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος

Νεότερη Παλαιότερη