Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μακροχρόνια μίσθωση

 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ανακοινώνει ότι,  επιθυμεί να μισθώσει, με μακροχρόνια-πολυετή μίσθωση τριάντα (30) τουλάχιστον ετών, οικοπεδικό χώρο για την κατασκευή και λειτουργία δημοτικών  κοινωφελών χρήσεων, τις οποίες έχει επιτακτική ανάγκη, η περιοχή του «Τσακού» του Δήμου μας (όπως δημοτικά ιατρεία,  βρεφονηπιακός σταθμός κ.ά.) και ο Δήμος μας ευρύτερα.

 

Νεότερη Παλαιότερη