Συνεργασία του Δήμου Αγίας Παρασκευής με Μπάρι και Μαδρίτη σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανεργία

Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας.
 
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής για την συμμετοχή του Δήμου μας ως εταίρου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της πρότασης  «Reshaping crucial strategies to fight unemployment» με το ακρωνύμιο «RECRUIT» (Ανασχηματισμός κρίσιμων στρατηγικών για τη καταπολέμηση της ανεργίας), με τη συνεργασία πολύ σημαντικών Ευρωπαίων Εταίρων όπως η Μητροπολιτική Πόλη του Μπάρι, η Περιφέρεια Μαδρίτης, η Impact Hub Global Company και ο «ALDA» - European Association for Local Democracy (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Τοπική Δημοκρατία).

Οι τρεις αυτοδιοικητικοί εταίροι που συμμετέχουν στη παρούσα πρόταση – μεταξύ αυτών και ο Δήμος μας – βρίσκονται σε χώρες που μαστίζονται από την ανεργία και παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που μετέχουν τα τελευταία χρόνια στη θεσμοθετημένη Σύνοδο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με τη υγειονομική κρίση λόγω του COVID-19, έχει οξύνει περαιτέρω το πρόβλημα με συνέπειες ακόμα απρόβλεπτες για τις τοπικές οικονομίες.  

Ο γενικός στόχος του Πρότασης «RECRUIT» είναι να ενθαρρύνει τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές να δουλέψουν από κοινού και να δημιουργήσουν σε τοπικό πλέον επίπεδο ομάδες εμπειρογνωμόνων που να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με κοινωνικούς εταίρους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Ο ΓΓ του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Μιλτιάδης Κύρκος

Εκ μέρους του Δήμου μας, με το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Δρ. Μιλτιάδη Κύρκου, θα εμπλακούν η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας, η Αντιδημαρχία Νεολαίας και  η ορισμένη υπάλληλος για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου μας κα Ελένη Γατσούλη. Στο αντικείμενο του Δήμου μας περιλαμβάνεται η διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων καθώς και διεθνούς συνεδρίου με εκπροσώπους από τους άλλους εταίρους, φορείς της πόλης μας και ενδιαφερόμενους-ενεργούς πολίτες.   

Την Τρίτη 30/3/2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση του προγράμματος, όπου καθορίστηκαν οι στόχοι του προγράμματος και οι δράσεις που θα ακολουθήσουν. Εκ μέρους του Δήμου συμμετείχε στη σύσκεψη ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος παρουσίασε γενικά τα προβλήματα ανεργίας στη χώρα μας και τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο για τη στήριξη των συμπολιτών μας, που το έχουν ανάγκη. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας (Κοινωνικό Μαγειρείο, Παντοπωλείο, Φαρμακείο), στις δράσεις του Κέντρου Γυναίκας, ενώ έγινε αναφορά και στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να συστήσει «Κέντρο Νεολαίας», με σκοπό τη συνδρομή στη καθοδήγηση των νέων για την επαγγελματική αποκατάστασή τους και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.  Επισυνάπτεται η παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα Δρ. Μιλτιάδη Κύρκου, στους συντονιστές των άλλων εταίρων του Προγράμματος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 16.393,00 € από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ απαιτείται συγχρηματοδότηση από τον Δήμο συνολικού ύψους 1.177,00 €.

Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μετέχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Επιπέδου ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τη συμμετοχή σε περισσότερες δράσεις με σκοπό την εξωστρέφεια της πόλης, την ανταλλαγή εμπειριών, τον καθορισμό στρατηγικών και τη συνεργατική αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
Νεότερη Παλαιότερη