Ο ΠΑΟΔΑΠ στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Ποιες υποδομές θα αναβαθμιστούν

Είναι γνωστό, ότι το Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου «ΝΟΤΟΥ» και οι εγκαταστάσεις του κατασκευάσθηκαν προ 40ετίας περίπου ενώ η τελευταία σημαντική επισκευή και συντήρησή τους πραγματοποιήθηκε πριν 25 έτη περίπου. Προβάλλει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη γενικευμένων παρεμβάσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ, ακολουθώντας με συνέπεια το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που έχει σχεδιάσει για το έτος 2021, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση συνάψεως Προγραμματικής Συμβάσεως με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ώστε να κατατεθεί αίτημα στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ») για χρηματοδότηση των αναγκαίων επισκευών και συντηρήσεων.

Το ύψος του προϋπολογισμού του έργου είναι 88.372 ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις:

 

Γραμματεία ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου

Ελαιοχρωματισμός εσωτερικού χώρου

Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου Α΄ αποδυτήρια ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου

Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου

Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων

Ελαιοχρωματισμός εσωτερικού χώρου

Νέα Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Νέα υδραυλική εγκατάσταση

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής Β΄ αποδυτήρια ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου

Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου

Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων

Ελαιοχρωματισμός εσωτερικού χώρου

Νέα Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Νέα υδραυλική εγκατάσταση

Τοποθέτηση ειδών υγιεινήςΓ΄ αποδυτήρια ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου

Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου

Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων

Ελαιοχρωματισμός εσωτερικού χώρου

Νέα Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Νέα υδραυλική εγκατάσταση

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής

Εξωτερικές εργασίες εγκαταστάσεων

Ελαιοχρωματισμός εξωτερικής τοιχοποιίας (μάντρας) γηπέδου ποδοσφαίρου

Ελαιοχρωματισμός εξωτερικής τοιχοποιΐας εγκαταστάσεων (3 αποδυτήρια-γραμματεία) ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου γηπέδου.

Η εισήγηση της διοικήσεως ψηφίσθηκε ομοφώνως από τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, όλων των Δημοτικών παρατάξεων και του εκπροσώπου των εργαζομένων του, γεγονός που καταδεικνύει την κατ΄αρχήν ομοθυμία στην κοινή κατεύθυνση της αναπτύξεως του ΠΑΟΔΑΠ καθώς επίσης και της αναβαθμίσεως των υφισταμένων υποδομών του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την πολύτιμη βοήθειά τους καθώς συνέταξαν την μελέτη του έργου και μας κατηύθυναν με τις συμβουλές τους.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ

Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος

Νεότερη Παλαιότερη