Δήμος Αγίας Παρασκευής: Τρόποι επικοινωνίας με την Οικονομική Υπηρεσία


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες του που θέλουν να εξυπηρετηθούν για θέματα σχετικά με τον ΤΑΠ ότι μπορούν να το κάνουν τηλεφωνικά στο 213-2004517 και ηλεκτρονικά στα κάτωθι
E-MAIL:

tap@agiaparaskevi.gr

drosaki@agiaparaskevi.gr

esoda@agiaparaskevi.gr

Επίσης για θέματα που αφορούν το Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής οι δημότες μπορούν να καλούν στο 213-2004543 και στο 213-200454, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα ακόλουθα E-MAIL:

esoda@agiaparaskevi.gr

g.doupis@agiaparaskevi.gr

Τέλος, για θέματα κλήσεων (ΚΟΚ) και οφειλών (καταστημάτων – περιπτέρων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 213-2004595, είτε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο:

e.karagiannaki@agiaparaskevi.gr

 

Νεότερη Παλαιότερη