92.970 € στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων


To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει, από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,  συνολικό ποσό ύψους 28.050.000,00€  σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Αγίας Παρασκευής θα διατεθεί το ποσό των 92.970 €.

Νεότερη Παλαιότερη