Ενημέρωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής προς επιχειρήσεις για απαλλαγή Δημοτικών Τελών λόγω COVID 19


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’ αριθμ. 19/2021 Α.Δ.Σ.  «Λήψη απόφασης περί απαλλαγής επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού που έχουν διακόψει  την λειτουργία τους, λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς της Covid 19», για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 9 της υπ’ αριθμόν 68 Π.Ν.Π. 30/03/2020»,  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dt.govapp.gr  (για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται κωδικοί TaxisNet)

Διευκρινίσεις:

1. Εκτός από το Ε3 έτους 2019 ή το Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις και τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζονται στο πεδίο «Λοιπά αρχεία» θα πρέπει να επισυναφθεί απαραίτητα συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση (link με έντυπο υπεύθυνης δήλωσης)

2. Η αίτηση θα αφορά σε όλα τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων για το έτος 2020 & το έτος 2021.

3. Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων: 30.06.2021

Πληροφορίες:
 
Τηλέφωνα: 213 2004 543/595/551
 
E-mail: esoda@agiaparaskevi.gr

Νεότερη Παλαιότερη