140.000 ευρώ επέστρεψαν στο ταμείο του ΠΑΟΔΑΠ


Μετά από αίτημα της διοικήσεως του ΠΑΟΔΑΠ, προς την ΔΟΥ Χολαργού, επεστράφησαν 140.000 ευρώ, από πιστωτικό Φ.Π.Α. που είχε καταβληθεί (πέραν του προβλεπομένου) από τον ΠΑΟΔΑΠ τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020,.

Να σημειωθεί ότι, το γεγονός της υπάρξεως της πιστώσεως αυτής, έγινε αντιληπτό το έτος 2020, όταν η σημερινή διοίκηση ξεκίνησε διαδικασία λεπτομερούς ελέγχου των οικονομικών του ΠΑΟΔΑΠ, προκειμένου να συντάξει τους ισολογισμούς όλων των προηγουμένων ετών, τους οποίους δεν είχε συντάξει (αν και είχε την υποχρέωση) η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ο μη έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, για την σύνταξη των ισολογισμών, είχε ως συνέπεια ένα ακόμη σημαντικό ποσόν ΦΠΑ, ύψους περίπου 40.000 ευρώ, που είχε πιστωθεί στον Οργανισμό για τα έτη 2014 και 2015, να μην επιστραφεί λόγω παραγραφής, αφού δεν είχε ζητηθεί η επιστροφή του.

Είναι γνωστό ότι, λόγω της πανδημίας, εδώ και ένα έτος, έχουν ανασταλεί πολλές από τις δραστηριότητες του ΠΑΟΔΑΠ, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων από τα προγράμματά του, για το έτος 2020, περίπου 240.000 ευρώ, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν και οι 250.000 ευρώ τα οποία κληροδότησε, σαν χρέη, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή (και η σημερινή αποπλήρωσε). Παρά τις αντιξοότητες αυτές, ο ΠΑΟΔΑΠ προχώρησε το 2020 σε εκτεταμένες συντηρήσεις και αναπλάσεις των εγκαταστάσεών του, χωρίς να παραμελήσει και τις πολιτιστικές και αθλητικές του δραστηριότητες, κάνοντας χρηστή διαχείριση των οικονομικών του.

Η επιστροφή του ποσού αυτού, θα βοηθήσει τον ΠΑΟΔΑΠ να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του και προγραμματισμούς του για το έτος 2021, τόσο σε απαραίτητες συντηρήσεις- επισκευές-αναπλάσεις όσο και σε προγράμματα και δράσεις που έχει προγραμματίσει για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ
Σπύρος Χρ. Παπασπύρος

Νεότερη Παλαιότερη