Πρόγραμμα εκπαίδευσης ψηφιακού εγγραμματισμού 100 χιλιάδων πολιτών από την Περιφέρεια Αττικής

 

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής,  έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής». Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αττική» 2014 – 2020.

Κεντρικός στόχος του είναι η εκπαίδευση εκατό χιλιάδων ψηφιακά αναλφάβητων πολιτών μέσα από τη λειτουργία 100 σταθερών σημείων ψηφιακής εκπαίδευσης (hotspots) που θα δημιουργηθούν σε Διοικητικές Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής και σε σχολεία. Για την υλοποίηση του θα υπάρξει στενή συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ΕΚΑΔ.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρέχονται στους πολίτες από εξειδικευμένα στελέχη και πιστοποιημένους εκπαιδευτές.  Αντικείμενο της εκπαίδευσης θα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων (αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης, αξιολόγησης κ.ά.) ψηφιακού περιεχομένου ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν το πλήθος των πληροφοριών διαμορφώνοντας μια νέα προοπτική στην αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι ψηφιακά αναλφάβητοι με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν σοβαρή υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες, οι πολίτες που διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες αλλά θέλουν να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες στο διαδίκτυο και τέλος οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις εστίες ψηφιακής παιδείας στα σχολεία.

Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε:

«Η πρόσφατη πανδημική κρίση, ανέδειξε την εξάρτηση λειτουργίας του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνικής στήριξης από τις νέες τεχνολογίες. Ανέδειξε ακόμη, την ανάγκη οι πολίτες να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες ώστε να προσαρμοστούν στις νέες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Η ψηφιακή αλληλεγγύη των γενεών ξεκινά στην χώρα μας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το κύριο πεδίο επένδυσης για τη διαχείριση αυτής της αλλαγής με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, στην Ελλάδα ένα ποσοστό 49,5% των πολιτών έχει χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές ικανότητες και ένας στους πέντε πολίτες, ηλικίας 16 έως 74 ετών, δεν έχει συνδεθεί ποτέ στο διαδίκτυο. Στοχεύουμε με συγκεκριμένες δράσεις εκπαίδευσης των στελεχών της Περιφέρειας Αττικής να παρέχονται βελτιωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επιπλέον, με κεντρικό θέμα τον ψηφιακό εγγραμματισμό, θα συμβάλλουμε στη δημιουργία σχολείων ανοιχτών στους γονείς, στην τρίτη ηλικία και γενικότερα στην κοινωνία».

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής θα υλοποιήσει τη δράση συνεργαζόμενη με τις δομές των Δήμων, των Επιμελητηρίων, των Εμπορικών Συλλόγων, των Εργατικών Κέντρων και της Εκκλησίας. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τους φορείς που θα συμμετέχουν, όσο και για τους πολίτες που επιθυμούν να λάβουν μέρος».

Νεότερη Παλαιότερη